Quan sát và đọc thông tin từ hình 9 đến 12, trả lời câu hỏi: Hoa có chức năng gì đối với cây? Qủa có chức năng gì đối với cây?

  • 1 Đánh giá

3. Quan sát, đọc và trả lời:

a. Quan sát và đọc thông tin từ hình 9 đến 12

b. Trả lời câu hỏi:

  • Hoa có chức năng gì đối với cây?
  • Qủa có chức năng gì đối với cây?

Bài làm:

Quan sát và đọc thông tin ta thấy:

  • Hoa có chức năng là cơ quan sinh sản của cây
  • Qủa có chức năng: bao bọc và che chở cho hạt.
  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021