Viết vào sơ đồ tên của các đới khí hậu ở Bắc bán cầu và Nam bán cầu?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Vẽ và viết

Viết vào sơ đồ tên của các đới khí hậu ở Bắc bán cầu và Nam bán cầu?

Bài làm:

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021