Đọc đoạn văn sau trả lời câu hỏi: Cây có những loại rễ gì? Trong trồng trọt người ta thường làm gì để rễ cây có khả năng hút nước và hút muối khoáng?

  • 1 Đánh giá

5. Đọc và trả lời:

a. Đọc đoạn văn sau: (Sgk trang 13)

b. Trả lời câu hỏi:

  • Cây có những loại rễ gì?
  • Trong trồng trọt người ta thường làm gì để rễ cây có khả năng hút nước và hút muối khoáng?

Bài làm:

Cây có hai loại rễ chính đó là rễ cọc và rễ chùm. Ngoài ra, một số cây còn có rễ phụ và một số cây có rễ phình ra thành củ.

Trong trồng trọt để rễ cây có khả năng hút nước và hút muối khoáng người ta thường:

  • Trước khi gieo trồng, phải cày sâu cuốc bẫm cho đất tơi xốp.
  • Bón phân quanh gốc cây để rễ phát triển
  • Tưới tiêu nước hợp lí để tránh khô hạn hay ngập úng.
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021