Bạn A không thể hiểu được điều gì? Lúc đầu bạn A hiểu về rác như thế nào? Bạn B đã giải thích cho bạn A như thế nào?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Đọc và trả lời

  • Bạn A không thể hiểu được điều gì?
  • Lúc đầu bạn A hiểu về rác như thế nào?
  • Bạn B đã giải thích cho bạn A như thế nào?
  • Bạn A đã rút ra kết luận gì sau đó?

Bài làm:

  • Bạn A không hiểu được tại sao mọi người lại nói "Rác cũng là một tài nguyên quý giá".
  • Lúc đầu bạn A hiểu rằng rác chỉ là một thứ bỏ đi.
  • Bạn B đã giải thích cho bạn A là rác hữu cơ rất có giá trị, rác hữu cơ có thể làm phân bón. Kim loại, giấy báo cũ ... là nguyên liệu để sản xuất các đồ vật mới.
  • Bạn A đã rút ra kết luận: Không nên vứt chung vào một thùng, mà cần phải phân loại và bỏ vào những thùng chứa khác nhau.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN