Quan sát và thực hiện hoạt động: Quan sát hình hoa chuối, quả chuối, nói thứ tự các hình phù hợp với quá trình phát triển của quả chuối...

  • 1 Đánh giá

2. Quan sát và thực hiện hoạt động:

a. Quan sát hình hoa chuối, quả chuối dưới đây:

Nói thứ tự các hình phù hợp với quá trình phát triển của quả chuối

b. Quan sát hình cây mướp đắng dưới đây:

Nói thứ tự các hình phù hợp với quá trình phát triển của quả mướp đắng.

Bài làm:

  • Thứ tự quá trình phát triển của quả chuối: Đầu tiên cây chuối ra hoa chuối, sau đó hoa phát triển và tạo thành quả, quả chuối lớn dần và đến một thời điểm thì nó sẽ chín.
  • Thứ tự quá trình phát triển của quả mướp đắng: Đầu tiên, gieo hạt để mướp đắng lên cây con, sau đó cây lớn lên và phát triển rồi nở hoa, hoa từ từ tạo thành quả, quả mướp đắng to lên dần.
  • 44 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN