Quan sát hinhf5,6,7,8 và nói tên các bộ phận bên ngoài cơ thể của con thú. Con thú đó thường sống ở đâu?

 • 1 Đánh giá

3. Quan sát và thực hiện hoạt động

a. Quan sát hình 5,6,7,8:

b. Chỉ và nói tên các bộ phận bên ngoài cơ thể của con thú.

c. Trả lời câu hỏi:

 • Con thú đó thường sống ở đâu?
 • Hình dạng bên ngoài con thú có đặc điểm gì?
 • Đặc điểm bên ngoài của chim và thú có gì giống nhau?

Bài làm:

b. Chỉ và nói tên các bộ phận bên ngoài cơ thể của con thú.

 • Con dê: Sừng, đầu, mình, chân
 • Con báo: Đầu, mình, chân
 • Con trâu: Sừng, đầu, mình, chân
 • Con lợn: Mình, đầu, chân

c. Trả lời câu hỏi:

 • Những con thú này thường sinh sống trên cạn
 • Hình dạng bên ngoài của những con thú này đều có đầu, mình và chân.
 • Đặc điểm bên ngoài của chim và thú giống nhau ở chỗ đều lớp lông bao phủ bên ngoài cơ thể.
 • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN