Tìm những loài cây có rễ dùng để làm thuốc? Tìm những loài cây có rễ dùng để làm thức ăn cho con người và động vật?

  • 1 Đánh giá

4. Đọc thông tin về các loài cây trong thư viện:

  • Tìm những loài cây có rễ dùng để làm thuốc?
  • Tìm những loài cây có rễ dùng để làm thức ăn cho con người và động vật?

Bài làm:

  • Những loài cây có rễ dùng để làm thuốc là: cây đinh lăng, cây dâu tằm, cây cà gai, cây râm bụt, cây dứa, cây lựu, cây cỏ tranh, cây rẻ quạt, cây sầu riêng...
  • Những loài cây có rễ dùng để làm thức ăn cho người và động vật: củ cải, cà rốt, củ đậu...

  • 205 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN