Nhờ đâu, ban ngày chúng ta có thể nhìn thấy nhiều thứ và làm được nhiều việc? Vì sao chúng ta ngủ nhiều vao ban đêm? Vì sao ban ngày trời nắng còn ban đêm trời tối?

  • 1 Đánh giá

2. Quan sát và thảo luận

  • Nhờ đâu, ban ngày chúng ta có thể nhìn thấy nhiều thứ và làm được nhiều việc?
  • Vì sao chúng ta ngủ nhiều vao ban đêm?
  • Vì sao ban ngày trời nắng còn ban đêm trời tối?

Bài làm:

  • Ban ngày chúng ta có thể nhìn thấy nhiều thứ và làm được nhiều việc vì có mặt trời chiếu sáng
  • Ban đêm chúng ta ngủ nhiều vì ban đêm trời tối, con người bị hạn chế trong việc di chuyển và hoạt động. Hơn nữa, ban ngày chúng ta làm việc nên ban đêm cần nghỉ ngơi để lấy lại sức.
  • Ban ngày trời nắng còn ban đêm trời tối vì ban ngày có mặt trời chiếu sáng, ban đêm không có mặt trời chiếu sáng.

  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN