Giải bài 1: Hoạt động thơ và cơ quan hô hấp

  • 1 Đánh giá

Soạn bài 1: Hoạt động thơ và cơ quan hô hấp - Sách VNEN tự nhiên và xã hội lớp 3 trang 3. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Khởi động

a. Rời khỏi chỗ ngồi của mình. Hát và làm động tác theo lời bài hát: "Cô dạy em"

b. Trở lại chỗ ngồi và trả lời câu hỏi:

  • Em vừa thực hiện những động tác gì theo bài hát?
  • Em cảm thấy thế nào sau khi thực hiện những động tác đó?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Cùng thực hiện động tác hít thở sâu

a. Hít vào thật sâu và thở ra hết sức như bạn trong hình 1

b. Mô tả sự thay đổi của lồng ngực khi hít vào, khi thở ra?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Quan sát, chỉ trên hình và trả lời:

  • Hình nào chỉ đường đi của không khí khi hít vào?
  • Hình nào chỉ đường đi của không khí khi thở ra?
  • Em cảm thấy thế nào sau khi nín thở lâu?
  • Theo em, chúng ta có nên nín thở lâu không? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Chỉ vào hình 3 và nói tên các bộ phận của cơ quan hô hấp

=> Xem hướng dẫn giải

5. Thực hành

a. Lấy gương ra soi, quan sát phía trong lỗ mũi của mình

b. Trả lời câu hỏi: em nhìn thấy gì trong mũi?

c. Dùng khăn lau sạch phía trong mũi, em thấy trên khăn có gì?

=> Xem hướng dẫn giải

6. Đọc và trao đổi

Trao đổi với bạn bên cạnh: Vì sao nên thở bằng mũi, không nên thở bằng miệng?

=> Xem hướng dẫn giải

7. Đọc và trả lời

  • Kể tên các bộ phận của cơ quan hô hấp?
  • Nêu vai trò của hoạt động thở đối với sự sống của con người?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Chỉ trên hình 7 và nói đường đi của không khí khi hít vào và khi thở ra.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Chơi trò chơi thổi bóng

a. Lấy quả bóng bay, thổi vào quả bóng đó. Nhận xét sự thay đổi của quả bóng khi thổi nhiều không khí vào.

b. Xả khí trong quả bóng. Nhận xét sự thay đổi của quả bóng khi xả khí ra

c. Sự thay đổi của quả bóng khi thổi khí vào và xả khí ra có giống sự thay đổi của lồng ngực khi hít vào thật sâu và thở ra không?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 25 lượt xem