Chỉ trên hình 7 và nói đường đi của không khí khi hít vào và khi thở ra.

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Chỉ trên hình 7 và nói đường đi của không khí khi hít vào và khi thở ra.

Bài làm:

  • Đường đi của không khí khi hít vào: Không khí từ ngoài đi vào mũi -> xuống khí quản -> phế quản -> phổi
  • Đường đi của không khí khi thở ra: Phổi -> phế quản -> khí quản -> mũi.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021