Gia đình em đã sử dụng ánh sáng và nhiệt của Mặt trời để làm gì? Trường em đã sử dụng ánh sáng và nhiệt của Mặt trời để làm gì?

  • 1 Đánh giá

2. Liên hệ thực tế

  • Gia đình em đã sử dụng ánh sáng và nhiệt của Mặt trời để làm gì?
  • Trường em đã sử dụng ánh sáng và nhiệt của Mặt trời để làm gì?
  • Kể một số ví dụ về vai trò, tác hại của ánh sáng và nhiệt của Mặt trời đối với sức khỏe và đời sống của con người?

Bài làm:

Gia đình em đã sử dụng ánh sáng và nhiệt của Mặt trời để: làm việc, làm các hoạt động ngoài trời, phơi đồ, phơi thóc lúa,...

Trường em đã sử dụng ánh sáng và nhiệt của Mặt trời để: Tổ chức các hoạt động vui chơi, sinh hoạt đội, các buổi học ngoài trời....

Ví dụ về vai trò của ánh sáng và nhiệt:

  • Giúp bà con nông dân phơi hoa màu
  • Giúp cây cối quang hợp và phát triển
  • Giúp mọi người có thể lao động, vui chơi...

Ví dụ về tác hại của ánh sáng và nhiệt mặt trời:

  • Làm đất đai khô cằn, thiếu nước tưới tiêu hoa màu
  • Làm cháy da, rám nắng...
  • 43 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN