Hít vào thật sâu và thở ra hết sức, mô tả sự thay đổi của lồng ngực khi hít vào, khi thở ra?

  • 1 Đánh giá

2. Cùng thực hiện động tác hít thở sâu

a. Hít vào thật sâu và thở ra hết sức như bạn trong hình 1

b. Mô tả sự thay đổi của lồng ngực khi hít vào, khi thở ra?

Bài làm:

Ta thực hiện hít vào thật sâu và thở ra hết sức.

Khi đó ta thấy:

  • Khi hít vào thật sâu, lồng ngực phồng lên để nhận không khí.
  • Khi thở ra hết sức, lồng ngực xẹp xuống, đẩy không khí ra ngoài.
  • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021