Điều gì sẽ xảy ra hi chúng ta vô ý chạm vào vật nóng? Vào buổi tối, bất chợt bị đèn pha ô tô/ xe máy chiếu vào mắt?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

3. Thảo luận theo các tình huống

Điều gì sẽ xảy ra?

a. Khi chúng ta vô ý chạm vào vật nóng?

b. Vào buổi tối, bất chợt bị đèn pha ô tô/ xe máy chiếu vào mắt?

c. Khi đang đi, em nhìn thấy một cái hố to trên đường đi

d. Khi đang đi, em nhìn thấy có nhiều đinh rải trên đường

Bài làm:

a. Khi chúng ta vô ý chạm vào vật nóng?

=> Tay chúng ta sẽ ngay lập tức thụt lại phía sau.

b. Vào buổi tối, bất chợt bị đèn pha ô tô/ xe máy chiếu vào mắt?

=> Mắt ta bị chói, ta có thể né mắt nhìn hướng khác hoặc lấy tay che trước mặt cho bớt chói.

c. Khi đang đi, em nhìn thấy một cái hố to trên đường đi

=> Tìm cách né cái hố to đó

d. Khi đang đi, em nhìn thấy có nhiều đinh rải trên đường

=> Em nhặt những chiếc đinh đó vứt vào thùng rác.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN