Quan sát các hình trong hình 1 dưới đây: Chỉ và nói gia đình nào có 1 thế hệ, gia đình nào có hai hoặc ba thế hệ

 • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Thực hiện nhiệm vụ

a. Quan sát các hình trong hình 1 dưới đây:

b. Chỉ và nói gia đình nào có 1 thế hệ, gia đình nào có hai hoặc ba thế hệ

c. Giới thiệu về những người trong 3 gia đình trên, từ người nhiều tuổi nhất đến ít tuổi nhất

d. Trả lời câu hỏi:

 • Mỗi thế hệ trong gia đình cô Hoa, gia đình bạn Lan và gia đình bạn Minh có mấy người? Đó là ai?
 • Nêu những điểm khác nhau của 3 gia đình?

Bài làm:

b. Gia đình có một thế hệ là gia đình cô Hoa, gia đình có hai thế hệ là gia đình bạn Lan, gia đình có ba thế hệ là gia đình bạn Minh.

c. Giới thiệu những người trong ba gia đình trên:

 • Gia đình cô Hoa gồm có hai người là cô Hoa và chồng cô Hoa
 • Gia đình bạn Lan gồm có bốn người là bố mẹ, bạn Lan và em gái bạn Lan
 • Gia đình bạn Minh gồm có sáu người là ông bà, bố mẹ, bạn Minh và em gái bạn Minh.

d. Trả lời câu hỏi:

 • Trong gia đình cô Hoa có một thế hệ, mỗi thế hệ có 2 người, đó là cô Hoa và chồng cô Hoa
 • Trong gia đình bạn Lan có hai thế hệ, mỗi thế hệ có 2 người, thế hệ 1 có bố và mẹ bạn Lan, thế hệ 2 có bạn Lan và em bạn Lan
 • Trong gia đình bạn Minh có ba thế hệ, mỗi thế hệ có 2 người, thế hệ 1 có ông và bà, thế hệ 2 có bố và mẹ, thế hệ 3 có bạn Minh và em gái bạn Minh.

Điểm khác nhau của ba gia đình là:

 • Gia đình cô Hoa chỉ có 1 thế hệ, có 2 người
 • Gia đình bạn Lan có 2 thế hệ, có 4 người
 • Gia đình bạn Minh có 3 thế hệ, có 6 người.
 • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN