Giải bài 10: Hoạt động của chúng em ở trường

 • 1 Đánh giá

Soạn bài 10: Hoạt động của chúng em ở trường - Sách VNEN tự nhiên và xã hội lớp 3 trang 42. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Liên hệ thực tế

a. Chúng em đang học môn gì?

b. Tiết học trước là tiết học của môn học gì?

c. Tiết học sau là tiết học của môn học gì?

d. Chúng em còn được học những môn học nào khác ở trường?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Quan sát và trả lời

 • Từng hình mô tả hoạt động gì?
 • Các hoạt động này diễn ra ở đâu? Khi nào?
 • Các hoạt động trên có tác dụng gì?
 • Để các hoạt động trên mang lại hiệu quả em cần làm gì?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Quan sát trả lời

a. Quan sát các hình từ 8 đến 15:

b. Hoàn thành bài tập và trả lời thành bài tập và trả lời câu hỏi:

Hãy ghép các ô chữ dưới đây với các hình cho phù hợp:

Các hoạt động đó thường diễn ra khi nào (trong giờ học hay ngoài giờ học) ?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Liên hệ thực tế

a. Trường em thường tổ chức các hoạt động nào?

b. Em đã làm những công việc cụ thể nào khi đó?

c. Hoạt động nào làm em nhớ nhất? Vì sao?

d. Em cần làm gì để các hoạt động đạt kết quả tốt?

=> Xem hướng dẫn giải

5. Quan sát và thảo luận

a. Quan sát kĩ hình 16

b. Thảo luận

 • Các bạn trong hình đang chơi những trò chơi gì?
 • Những trò chơi nào có thể gây nguy hiểm?
 • Những trò chơi nào có thể gây mệt mỏi, quá sức?

=> Xem hướng dẫn giải

6. Liên hệ thực tế

a. Ở trường, em thường chơi những trò chơi nào?

b. Những trò chơi nào nên chơi? Vì sao?

c. Những trò chơi nào không nên chơi? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

7. Đọc và trả lời:

 • Trong các giờ học, em thường tham gia những hoạt động gì? Các hoạt động này có tác dụng gì?
 • Giờ ra chơi, em nên chơi những trò chơi nào?
 • Các hoạt động ngoài giờ học có tác dụng gì?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Hoàn thành sơ đồ

a. Lấy sơ đồ dưới đây ở góc học tập

b. Điền vào chỗ chấm (...) các hoạt động phù hợp

=> Xem hướng dẫn giải

2. Đóng vai ử lí tình huống

a. Mỗi nhóm đọc và lựa chọn một trong ba tình huống sau:

Tình huống 1: Giờ ra chơi, Lan và Yến đang vừa đi, vừa nói chuyện vui vẻ ở cầu thang. Bỗng nhiên tiếng chạy huỳnh huỵch từ trên xuống. Lan giật mình nhìn lên thì đã thấy Yến bị hai bạn nam xô nhau đẩy ngã trượt xuống hai bậc thang. Nếu là Lan, khi đó em sẽ xử lí như thế nào?

Tình huống 2: Giờ ra chơi, các bạn chơi trò chơi trốn tìm. Gần đến giờ vào lớp nhưng vẫn không tìm thấy bạn Thành, Vân gọi:

- Thành ơi! Cậu ở đâu thì ra đi! Chúng tớ chịu thua rồi.

Thành cười khà khà và nhảy từ trên cây xuống

Nếu là Vân, em sẽ khuyên Thành thế nào?

Tình huống 3: Hom nay, chúng em được đến tăm một bà mẹ liệt sĩ ở trong làng. Trong lúc mọi người nói chuyện thăm hỏi thì bạn hà cứ mải mê đọc quyển truyện tranh mang theo.

Em sẽ góp ý với Hà thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Viết cam kết và thực hiện các việc làm đảm bảo an toàn cho bản thân và các bạn khi ở trường

=> Xem hướng dẫn giải


 • 158 lượt xem