Ở trường, em thường chơi những trò chơi nào? Những trò chơi nào nên chơi? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

6. Liên hệ thực tế

a. Ở trường, em thường chơi những trò chơi nào?

b. Những trò chơi nào nên chơi? Vì sao?

c. Những trò chơi nào không nên chơi? Vì sao?

Bài làm:

a. Ở trường, em thường chơi những trò chơi: nhảy dây, đọc sách, bịt mắt bắt dê, đá cầu, chơi ô ăn quan,...

b. Những trò chơi nên chơi là đá cầu, bịt mắt bắt dê vì đó là những trò chơi an toàn, giúp các bạn thư giãn sau những giờ học tập.

c. Những trò chơi không nên chơi là riệt đuổi nhau, đá bóng vì những trò chơi đó dễ gây mệt và quá sức, như vậy thì những tiết học tiếp theo em sẽ khó tập trung học hơn.

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021