Giải bài 30: Chúng em đã học được những gì từ chủ để tự nhiên?

  • 1 Đánh giá

Soạn bài 30: Chúng em đã học được những gì từ chủ để tự nhiên? - Sách VNEN tự nhiên và xã hội lớp 3 trang 57. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Viết tên 2 đến 3 cây có ở địa phương em và hoàn thành bảng sau:

Tên cây

Đặc điểm

Dùng làm gì?

Thân

Rễ

hoa

Quả

Ví dụ: Cây rau cải

Thân thảo, mọc đứng

Cọc

Khá to, màu xanh

Nhỏ, màu vàng

Nhỏ và dài

Làm thức ăn

1…………

2…………

3…………

=> Xem hướng dẫn giải

2. Chọn trong mỗi nhóm động vật 1 đến 2 con vật có ở địa phương và hoàn thành bảng sau:

Tên nhóm động vậtTên con vậtCó lợi/ có hại đối với con người
côn trùng
chim
thú

=> Xem hướng dẫn giải

3. Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp

=> Xem hướng dẫn giải

4. Chọn các cụm từ trong ô chữ để hoàn thành các câu sau (vệ tinh, mặt trời, hành tinh, trái đất):

  • Trái đất chuyển động quanh ................. nên nó được gọi là ...............
  • Mặt trăng chuyển động quanh ................. nên nó được gọi là ................

=> Xem hướng dẫn giải


  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021