Một năm có bao nhiêu tháng? Một tháng có bao nhiêu ngày? Một năm có mấy mùa, đó là những mùa nào? Mỗi mùa bắt đầu từ tháng nào đến tháng nào?

  • 1 Đánh giá

2. Quan sát hình 3 và thảo luận

  • Một năm có bao nhiêu tháng?
  • Một tháng có bao nhiêu ngày?
  • Một năm có mấy mùa, đó là những mùa nào?
  • Mỗi mùa bắt đầu từ tháng nào đến tháng nào?

Bài làm:

Một năm có 12 tháng

Một tháng có 29, 30 hoặc 31 ngày

Một năm có 4 mùa, đó là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông

Mối mùa bắt đầu từ:

  • Mùa xuân: tháng 1 -> tháng 3
  • Mùa hạ: Tháng 4 -> tháng 6
  • Mùa thu: Tháng 7 -> tháng 9
  • Mùa đông: Tháng 10 -> tháng 12.
  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN