Với sự trợ giúp của người thân, em hãy tìm hiểu một số đồ chơi từ lá cây?

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

1. Với sự trợ giúp của người thân, em hãy tìm hiểu một số đồ chơi từ lá cây?

Bài làm:

Một số đồ chơi làm từ lá cây là: Con cào cào, con châu chấu, con trâu, chong chóng, con bọ ngựa, con chim, con cá, bông hóa...

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021