Hằng ngày, em thường đến trường bằng phương tiện gì? Em có thường được bố mẹ đưa đón bằng xe đạp không?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Liên hệ thực tế

a. Hằng ngày, em thường đến trường bằng phương tiện gì?

b. Em có thường được bố mẹ đưa đón bằng xe đạp không?

Bài làm:

Ví dụ:

a. Hằng ngày, em thường đến trường bằng ô tô của trường đưa đón hoặc bố mẹ đèo em đi bằng xe máy.

b. Em chưa được bố mẹ đưa đón đi học bằng xe đạp.

  • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021