Giải bài 9: Cần làm gì để phòng cháy khi ở nhà?

  • 1 Đánh giá

Soạn bài 9: Cần làm gì để phòng cháy khi ở nhà? - Sách VNEN tự nhiên và xã hội lớp 3 trang 39. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát và thảo luận

a. Quan sát các hình dưới đây: (trang 39, 40 sgk)

b. Thảo luận

  • Chỉ và nói tên những chất dễ cháy trong mỗi hình?
  • Nói thêm tên những chất dễ cháy khác mà em biết?
  • Theo các em, bếp ở hình nào an toàn hơn trong việc phòng cháy, tại sao?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Thực hiện hoạt động

a. Quan sát lại căn bếp vẽ trong hình 1 hoặc hình 3

b. Để phòng cháy, em sẽ sắp xếp lại căn bếp trong hình 1 hoặc 3 như thế nào? Nói một số việc nên làm và không nên làm đối với căn bếp trong hình 1 hoặc 3.

c. Theo em, điều gì có thể xảy ra trong hai tình huống sau:

  • Can dầu hỏa ở gần bếp lửa?
  • Trẻ em nghịch lửa?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Hoàn thành bảng học tập

a. Lấy bảng dưới đây ở góc học tập

Những việc nên làm và không nên làm để phòng cháy khi ở nhà hoặc khi có cháy xảy ra

Nên làm

Không nên làm

Để phòng cháy khi ở nhà

Khi có cháy xảy ra

=> Xem hướng dẫn giải

4. Tìm hiểu thiệt hại của cháy nhà

a. Em nói với bạn điều gì có thể xảy ra nếu bếp trong hình 1 hoặc hình 3 bị cháy

b. Hãy kể lại những thiết hại do cháy gây ra mà em đã được chứng kiến hoặc em biết qua xem tivi, đọc báo, nghe kể.

=> Xem hướng dẫn giải

5. Đọc và trả lời

Cần làm gì để phòng cháy khi ở nhà?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Cùng thực hiện hoạt động

Nhóm các em có thể lựa chọn 1 trong các hoạt động sau để thực hiện hoặc thực hiện 2 đến 3 hoạt động (nếu còn thời gian)

a. Hoạt động 1: Đóng vai thể hiện tình huống: Em đang ở nhà học bài, bỗng trong nhà phát cháy, em sẽ làm gì?

b. Hoạt động 2: Đóng vai thể hiện tình huống: Em đang ở nhà học bài, bỗng ngửi thấy mùi cháy khét trong nhà, em sẽ làm gì?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Đọc và trả lời

Trả lời câu hỏi: Khi gặp cháy, em cần làm gì?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 66 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN