Hãy ghép mỗi số (1, 2, 3, 4) ở cột A với một chữ cái (a,b, c, d) ở cột B cho phù hợp

  • 1 Đánh giá

2. Làm bài tập

a. Hãy ghép mỗi số (1, 2, 3, 4) ở cột A với một chữ cái (a,b, c, d) ở cột B cho phù hợp

b. Viết kết quả vào vở

Bài làm:

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021