Tìm điểm giống nhau và khác nhau giữa rễ cây rau cải và rễ cây hành?

  • 1 Đánh giá

2. Tìm điểm giống nhau và khác nhau giữa rễ cây rau cải và rễ cây hành?

Bài làm:

Giống nhau: Cả rễ cọc và rễ chùm đều có những rễ con nhỏ mọc xung quanh gốc.

Khác nhau:

  • Cây cải: có một chiếc rễ cọc lớn ở giữa, xung quanh là những chiếc rễ con nhỏ.
  • Cây hành: không có rễ chính, chỉ có nhiều rễ phụ mọc xung quanh gốc,
  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021