Viết và thực hiện những việc để giúp đỡ, thể hiện sự quan tâm, yêu quý đối với những người trong gia đình hoặc họ hàng theo bảng gợi ý sau:

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Viết và thực hiện những việc để giúp đỡ, thể hiện sự quan tâm, yêu quý đối với những người trong gia đình hoặc họ hàng theo bảng gợi ý sau:

Thành viên trong gia đình, họ hàng nội, ngoạiViệc làm
Ông, bà
Bố, mẹ
Anh/chị ruột (nếu có)
Em ruột (nếu có)
Những người thân khác trong họ hàng nội, ngoại

Bài làm:

Thành viên trong gia đình, họ hàng nội, ngoạiViệc làm
Ông, bà

Chăm sóc ông bà

Lễ phép với ông bà

Đấm lưng, nhổ tóc sâu cho ông bà

Phần đồ ngon, vật lạ biếu ông bà

Bố, mẹ

Ngoan ngoãn, lễ phép với bố, mẹ

Chăm sóc bố mẹ khi ốm

Giúp công việc nhà cho bố mẹ

Anh/chị ruột (nếu có)

Chia sẻ cùng anh chị

Quan tâm anh chị

Giúp đỡ anh chị làm việc nhà

Em ruột (nếu có)

Chơi với em

Nhường đồ chơi cho em

Dỗ dành em khi em khóc

Những người thân khác trong họ hàng nội, ngoại

Hỏi thăm sức khỏe

Giúp đỡ những việc mình có thể làm được

Lễ phép, ngoan ngoãn với mọi người

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021