Giải bài 22: Các loại côn trùng

 • 1 Đánh giá

Soạn bài 22: Các loại côn trùng - Sách VNEN tự nhiên và xã hội lớp 3 trang 23. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát và trả lời

a. Quan sát hình 1,2,3,4:

b. Trả lời câu hỏi:

 • Nói tên loại côn trùng trong hình?
 • Kể tên các loại côn trùng khác mà em biết?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Quan sát và thực hiện hoạt động

a. Quan sát hình 5, 6:

b. Chỉ và nói tên các bộ phận bên ngoài của mỗi loại côn trùng?

c. Đếm số chân của loại côn trùng đó?

d. Đoán thử xem bên trong cơ thể của chúng có xương sống không?

e. Nói xem điểm giống nhau và khác nhau của các loại côn trùng trên?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Quan sát và trả lời:

a. Quan sát các hình từ 7 đến 15

b. Trả lời câu hỏi:

 • Nói tên những loại côn trùng có ích với con người?
 • Nói tên những loại côn trùng gây hại với con người?
 • Gia đình em có cách nào để hạn chế sự phát triển của những loại côn trùng gây hại?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Đọc và trả lời

a. Đọc đoạn văn sau (trang 25sgk)

b. Trả lời câu hỏi:

 • Côn trùng có những bộ phận nào?
 • Côn trùng có bao nhiêu chân?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Quan sát vật thật:

a. Lấy một con côn trùng, que chỉ ở góc học tập

b. Quan sát: Các bộ phận bên ngoài của côn trùng

c. Thực hiện hoạt động:

 • Chỉ và nói tên các bộ phận bên ngoài của con côn trùng.
 • Con côn trùng đó thuộc loại có ích hay có hại?
 • Nếu con côn trùng đó có ích thì cần làm gì để bảo vệ nó?
 • Nếu con côn trùng đó gây hại thì cần làm gì để hạn chế sự phát triển của nó?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Làm việc với phiếu học tập

=> Xem hướng dẫn giải

3. Làm việc tại thư viện:

Tìm và viết lại các thông tin:

 • Lợi ích của một số côn trùng?
 • Cách bảo vệ những côn trùng có lợi?
 • Tác hại của một số côn trùng? Một số biện pháp để hạn chế sự phát triển của những loại côn trùng gây hại?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Làm 1 trong 2 bộ sưu tập hình ảnh

Làm bộ sưu tập về những côn trùng gây hại đối với con người?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 202 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021