Quan sát các hình từ 7 đến 15 trả lời câu hỏi: Nói tên những loại côn trùng có ích với con người? Nói tên những loại côn trùng gây hại với con người?

  • 1 Đánh giá

3. Quan sát và trả lời:

a. Quan sát các hình từ 7 đến 15

b. Trả lời câu hỏi:

  • Nói tên những loại côn trùng có ích với con người?
  • Nói tên những loại côn trùng gây hại với con người?
  • Gia đình em có cách nào để hạn chế sự phát triển của những loại côn trùng gây hại?

Bài làm:

  • Những côn trùng có ích với con người là: ong mật
  • Những côn trùng gây hại với con người là: gián, kiến, muỗi, sâu đục thân, bọ xít hút máu, châu chấu, bọ hung, nhặng xanh
  • Để hạn chế sự phát triển của những loại côn trùng gây hại, gia đình em thường vệ sinh sạch sẽ nhà ở và khu vực xung quanh. Ngoài đồng, phun thuốc trừ sâu để diệt sâu bọ, châu chấu...

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021