Giới thiệu tranh: tên loài chim, chúng thường sống ở đâu, chúng có lợi ích gì? cần làm gì để bảo vệ chúng?

  • 1 Đánh giá

2. Giới thiệu tranh vẽ và thảo luận

  • Tên loài chim?
  • Chúng thường sống ở đâu?
  • Chúng có lợi ích gì?
  • Cần làm gì để bảo vệ chúng?

Bài làm:

  • Bức tranh ở bài tập 1 vẽ về loài chim chích chòe.
  • Chim thường sống ở trên những tán của cành cây
  • Chim chích chòe thường bắt sâu cho cây và hót líu lo nghe vui tai.
  • Để bảo vệ chim chích chòe, chúng ta không nên săn bắt chim và phá vỡ tổ chim.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN