Hãy cho biết các câu sau câu nào đúng, câu nào sai?

 • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Làm bài tập

Hãy cho biết các câu sau câu nào đúng, câu nào sai?

 • Trái đất rất lớn và có hình cầu
 • Từ Mặt trời ra xa dần, Trái đất là hành tinh thứ tư
 • Mặt trời vừa chiếu sáng, vừa tỏa nhiệt
 • Nhờ có mặt trời, con người, động vật và thực vật mới sống được.
 • Ánh sáng và nhiệt của Mặt trời chỉ có lợi, không có hại.

Bài làm:

Câu nói đúng là:

 • Trái đất rất lớn và có hình cầu
 • Mặt trời vừa chiếu sáng, vừa tỏa nhiệt
 • Nhờ có mặt trời, con người, động vật và thực vật mới sống được.

Câu nói sai là:

 • Từ Mặt trời ra xa dần, Trái đất là hành tinh thứ tư
 • Ánh sáng và nhiệt của Mặt trời chỉ có lợi, không có hại.
 • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021