Ghép chữ cái (a, b, ........i) trong ô chữ ở cột C phù hợp với trạng thái của tim ở cột A hoặc cột B?

  • 1 Đánh giá

2. Ghép ô chữ phù hợp

a. Đọc ô chữ mô tả hoạt động ở cột C

b. Ghép chữ cái (a, b, ........i) trong ô chữ ở cột C phù hợp với trạng thái của tim ở cột A hoặc cột B?

Bài làm:

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN