Giới thiệu với bạn những thành viên của gia đình m, từ người nhiều tuổi nhất đến người ít tuổi nhất

  • 1 Đánh giá

2. Giới thiệu về gia đình em

a. Vẽ hoặc gián ảnh gia đình em vào vở

b. Giới thiệu với bạn những thành viên của gia đình m, từ người nhiều tuổi nhất đến người ít tuổi nhất

c. Nói với bạn, gia đình em mấy thế hệ cùng chung sống

Bài làm:

a. Tranh gia đình của em

b. Gia đình của em gồm có 6 thành viên, đó là: Ông nội, bà nội, bố, mẹ, em và em trai của em.

c. Gia đình em gồm có 3 thế hệ cùng chung sống:

  • Thế hệ 1: Ông bà nội
  • Thế hệ 2: Bố và mẹ
  • Thế hệ 3: Em và em trai
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN