Thế nào là hoạt động thương mại? Hãy giới thiệu với bạn bên cạnh một hoạt độn công nghiệp có ở địa phương?

  • 1 Đánh giá

6. Đọc và trả lời:

  • Thế nào là hoạt động thương mại?
  • Hãy giới thiệu với bạn bên cạnh một hoạt độn công nghiệp có ở địa phương?

Bài làm:

  • Hoạt động thương mại là các hoạt động mua bán hàng hóa giữa người này và người khác.
  • Hoạt động công nghiệp có ở địa phương em là công nghiệp chế biến nước mắm của công ty cổ phần thủy sản Nghệ An, có trụ sở tại số 126 Đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò. Đây là công ty chế biến nước mắm lâu đời ở Nghệ An với tuổi đời 60 năm. Công ty đã xây dựng nên một công nghệ sản xuất Nước mắm truyền thống hiện đại, tạo ra những sản phẩm đặc trưng, hấp dẫn và tuyệt đối an toàn phục vụ cho nhu cầu đời sống nhân dân trong vùng và các tỉnh trong cả nước.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021