Đọc và suy nghĩ về hai tình huống sau đây:

  • 1 Đánh giá

Luyện tập

bài tập 1: trang 127 sgk Ngữ Văn 7 tập 2

Đọc và suy ngẫm về hai tình huống sau đây:

a) Hôm nay bị ốm, không đi học đượcm em phải viết đơn xin phép thầy, cô giáo nghỉ học

b) Có một vở chèo rất hay, liên quan đến tác phẩm đang học, cả lớp cần đi xem tập thể. Em thay mặt tập thể lớp viết một văn bản đề nghị với thầy, cô giáo chủ nhiệm.

Từ hai tình huống trên, liên hệ với cách làm đơn ở lớp 6, hãy so sánh lí do viết đơn và lí do viết đề nghị giống và khác nhau ở chỗ nào

Bài làm:

Lí do viết đơn và lí do viết đề nghị có điểm giống và khác nhau

  • Giống nhau: Đều đề đạt nguyện vọng với một người hay một cơ quan, tổ chức có quyền hạn giải quyết nguyện vọng đó
  • Khác nhau:
    • Đơn: thường là nguyện vọng cá nhân
    • Đề nghị: thường là nguyện vọng của tập thể
  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 7 tập 2