Dòng nào không nói lên đặc điểm chính của truyện kí trung đại? Chọn phương án đúng.

  • 1 Đánh giá

c. Dòng nào không nói lên đặc điểm chính của truyện kí trung đại? Chọn phương án đúng.

A. Xoáy vào những chi tiết gay cấn nhất.

B. Tìm đến những chi tiết giàu ý nghĩa nhất.

C. Truyền bà một tư tưởng đạo đức có ý nghĩa nhân văn.

D. Khai thác những mâu thuẫn trong xã hội.

Bài làm:

=> Chọn D

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 6 tập 1 VNEN