Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, trình bày sự khác biệt về đặc điểm mạng lưới đô thị giữa hai vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên?

  • 1 Đánh giá

Câu hỏi: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, trình bày sự khác biệt về đặc điểm mạng lưới đô thị giữa hai vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên?

Bài làm:

Nội dung

Trung du và miền núi Bắc Bộ

Tây Nguyên

Số lượng đô thị

167

54

Quy mô dân số đô thị

Nhiều đô thị có số dân lớn

Chủ yếu là các đô thị thưa dân

Phân cấp đô thị

Có 9 thành phố, 13 thị xã và 145 thị trấn

Có 3 thành phố, 4 thị xã và 47 thị trấn

Chức năng đô thị

đa dạng hơn, chủ yếu hành chính, một số có chức năng công nghiệp, du lịch

chủ yếu hành chính

Phân bố

không đều, tập trung hơn ở vùng trung du, ven biển

Phân bố khá đồng đều giữa các khu vực

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa lí 12