Viết một đoạn văn ngắn tả người mẹ cấy lúa giữa trưa tháng 6 nóng bức

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Viết đoạn văn tả người mẹ cấy lúa giữa trưa tháng 6

3. Dựa vào nội dung khổ thơ sau, viết đoạn văn ngắn tả người mẹ cấy lúa giữa trưa hè tháng sáu nóng bức:

Hạt gạo làng ta Nước như ai nấu

Có bão tháng bảy Chết cả cá cờ

Có mưa tháng ba Cua ngoi lên bờ

Hạt mồ hôi sa Mẹ em xuống cấy

Những trưa tháng sáu

b. Viết lại một động từ, tình từ và quan hệ từ mà em đã dùng trong đoạn văn

Bài làm:

a. Viết đoạn văn:

Cái nắng tháng sáu là vậy, nắng cắt da cắt thịt, nước dưới ruộng nóng như ai nấu. Lũ cá cờ chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước, lũ cua nóng không chịu được ngoi hết lên bờ. Vậy mà, mẹ em vẫn phải xuống ruộng để cấy cho kịp mùa vụ. Mặc cho cái nắng 40 độ chiếu thẳng trên lưng, mặc cho đôi chân đang ngâm trong hồ nước nóng, đôi tay mẹ vẫn đều đặn vắt những cây mạ từ trên tay cấy xuống ruộng. Giọt mồ hôi lăn trên vầng trán mẹ. Mỗi hạt gạo làm ra chứa bao giọt mồ hôi, bao nỗi vất vả của mẹ. Thương mẹ nhiều lắm, mẹ ơi!

b. Đông từ, tính từ và quan hệ từ trong đoạn:

  • Động từ: cắt, nấu, chết, ngoi, xuống, vắt, lăn
  • Tính từ: nóng, vất vả, thương
  • Quan hệ từ: vậy mà, mặc cho, trên.