Dưới đây là trao đổi của hai bạn học sinh về đặc sắc nghệ thuật của truyện ngắn “Làng”....

  • 1 Đánh giá

d) Dưới đây là trao đổi của hai bạn học sinh về đặc sắc nghệ thuật của truyện ngắn “Làng”:

A: Cái hay của truyện được tạo nên từ việc tạo dựng tình huống truyện đặc sắc.

B: Cách miêu tả tâm lí nhân vật mới là thành công của truyện.

Em có đồng ý với ý kiến của bạn không? Lí giải ý kiến của em.

Bài làm:

Theo ý kiến của em, cả hai yếu tố tình huống truyện và miêu tả tâm lí nhân vật đều là đặc sắc nghệ thuật tiêu biểu làm nên thành công và sức hấp dẫn của tác phẩm.

Bởi truyện ngắn “Làng” thuộc cốt truyện tâm lí nên cả hai yếu tố này đều cần thiết để hỗ trợ nhau và cùng góp phần tạo nên thành công của truyện. Tình huống truyện éo le, gay cấn tạo nên thử thách và xung đột trong nội tâm để làm bộc lộ chiều sâu đời sống bên trong, tình cảm, tư tưởng của nhân vật. Từ tình huống bên trong nội tâm ấy, tác giả miêu tả các diễn biến tâm lí của nhân vật từ biểu hiện bên ngoài đến diễn biến nội tâm qua ý nghĩ. Từ đó từ đó làm nổi rõ tính cách nhân vật và chủ đề tác phẩm.

  • 84 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021