Hãy tìm những từ ngữ phù hợp với phần giải thích sau:

  • 1 Đánh giá

3. Tìm hiểu về sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

a) Hãy tìm những từ ngữ phù hợp với phần giải thích sau:

1. Chợ nhỏ, không cố định ở một chỗ, có thể giải tán nhanh

2. Trên thị trường hết sạch một sản phẩm nào đó mọi người mua quá nhiều.

3. Nói say sưa, huyên thuyên, không có cơ sở chắc chắn về một điều gì đó.

4. Sự phản đối kịch liệt của nhiều người bằng những câu nói mỉa mai, miệt thị.

Bài làm:

1. Chợ nhỏ, không cố định ở một chỗ, có thể giải tán nhanh => chợ cóc

2. Trên thị trường hết sạch một sản phẩm nào đó mọi người mua quá nhiều => cháy hàng

3. Nói say sưa, huyên thuyên, không có cơ sở chắc chắn về một điều gì đó => chém gió

4. Sự phản đối kịch liệt của nhiều người bằng những câu nói mỉa mai, miệt thị => ném đá

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 9 tập 1