Trao đổi với bạn và nhận xét về tác dụng của những yếu tố miêu tả đã sử dụng trong đoạn văn.

  • 1 Đánh giá

c) Trao đổi với bạn và nhận xét về tác dụng của những yếu tố miêu tả đã sử dụng trong đoạn văn.

Bài làm:

Yếu tố miêu tả được thêm vào trong đoạn văn có tác dụng giúp người đọc hình dung ra những đặc điểm của cây hoa sen một cách dễ dàng, cụ thể và sinh động hơn.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 9 tập 1