Em biết những hoạt động vì hòa bình nào trong các hoạt động dưới đây?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Em biết những hoạt động vì hòa bình nào trong các hoạt động dưới đây?

a. Đi bộ vì hòa bình.

b. Vẽ tranh về chủ đề “Em yêu hòa bình”.

c. Diễn đàn “Trẻ em vì một thế giới không còn chiến tranh”.

d. Mít tinh, lấy chữ kí phản đối chiến tranh xâm lược.

đ. Viết thư, gửi quà ủng hộ trẻ em và nhân dân các vùng có chiến tranh.

e. Giao lưu với thiếu nhi quốc tế.

g. Viết thư kết bạn với thiếu nhi các địa phương khác, các nước khác.

Em đã tham gia những hoạt động nào trong các hoạt động dưới đây.

Bài làm:

Những hoạt động em biết vì hòa bình là:

a. Đi bộ vì hòa bình.

b. Vẽ tranh về chủ đề “Em yêu hòa bình”.

đ. Viết thư, gửi quà ủng hộ trẻ em và nhân dân các vùng có chiến tranh.

e. Giao lưu với thiếu nhi quốc tế.

g. Viết thư kết bạn với thiếu nhi các địa phương khác, các nước khác.

Trong những hoạt động em biết trên thì em đã tham gia một số hoạt động như: đi bộ vì hòa bình, vẽ tranh về chủ đề em yêu hòa bình và viết thư, gửi quà ủng hộ trẻ em và nhân dân các vùng có chiến tranh.

  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021