Em tán thành với những ý kiến nào dưới đây?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Em tán thành với những ý kiến nào dưới đây?

a. Tham gia xây dựng quê hương là biểu hiện của tình yêu quê hương.

b. Chỉ cần tham gia xây dựng ở nơi mình đang sống.

c. Chỉ người giàu mới cần có trách nhiệm đóng góp xây dựng quê hương.

d. Cần phải giữ gìn và phát huy nghề truyền thống của quê hương.

Bài làm:

Em tán thành với những ý kiến:

a. Tham gia xây dựng quê hương là biểu hiện của tình yêu quê hương.

d. Cần phải giữ gìn và phát huy nghề truyền thống của quê hương.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021