Theo em, những từ ngữ nào dưới đây chỉ tài nguyên thiên nhiên?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Theo em, những từ ngữ nào dưới đây chỉ tài nguyên thiên nhiên?

a. Đất trồng b. Rừng

c. Đất ven biển d. Cát

đ. Mỏ than e. Mỏ dầu

g. Gió h. Ánh sáng mặt trời

i. Vườn cà phê k. Nhà máy xi măng

l. Hồ nước tự nhiên m. Thác nước

n. Túi nước ngầm

Bài làm:

Những từ ngữ chỉ tài nguyên thiên nhiên là:

a. Đất trồng b. Rừng

c. Đất ven biển d. Cát

đ. Mỏ than e. Mỏ dầu

g. Gió h. Ánh sáng mặt trời

l. Hồ nước tự nhiên m. Thác nước

n. Túi nước ngầm

  • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021