Những việc làm nào dưới đây là bảo vệ tài nguyên thiên?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Những việc làm nào dưới đây là bảo vệ tài nguyên thiên?

a. Không khai thác nước ngầm bữa bài.

b. Đốt rẫy làm cháy rừng.

c. Phá rừng đầu nguồn.

d. Săn bắt các loài thú quý hiếm.

đ. Sử dụng tiết kiệm điện, nước, giấy viết, ...

e. Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, các vườn quốc gia.

Bài làm:

Những việc làm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là:

a. Không khai thác nước ngầm bữa bài.

đ. Sử dụng tiết kiệm điện, nước, giấy viết, ...

e. Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, các vườn quốc gia.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021