Hãy nêu những điểm mà em thấy mình còn phải cố gắng hơn để xứng đáng là học sinh lớp 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Hãy nêu những điểm mà em thấy mình còn phải cố gắng hơn để xứng đáng là học sinh lớp 5.

Bài làm:

Là một học sinh lớp 5, em đã luôn cố gắng và có ý thức rèn luyện. Tuy nhiên, bên cạnh đó, em cũng thấy mình còn những điều cần phải cố gắng hơn để xứng đáng là học sinh lớp 5.

Đó là:

  • Chưa mạnh dạn và năng nổ trong các hoạt động tập thể, hoạt động của đội, của trường.
  • Cần phải nhiệt tình hơn nữa để khuyên bảo, giúp đỡ các em lớp dưới học hành tốt hơn.
  • Thi thoảng còn mải chơi........
  • 262 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021