Xử lí các tình huống sau:

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Xử lí các tình huống sau:

a. Khi bỏ phiếu bầu trưởng nhóm phụ trách Sao, các bạn nam bàn nhau chỉ bỏ phiếu cho Tiến vì bạn ấy là con trai.

b. Trong cuộc họp bàn về kế hoạch gây quỹ lớp, khi các bạn nữ phát biểu ý kiến, Tuấn nhún vai “Ôi dào, bọn con gái biết gì mà phát biểu kia chứ!”.

Em sẽ làm gì nếu chứng kiến thái độ của Tuấn?

Bài làm:

a. Khi bỏ phiếu bầu trưởng nhóm phụ trách Sao, các bạn nam bàn nhau chỉ bỏ phiếu cho Tiến vì bạn ấy là con trai.

=> Em sẽ nói cho các bạn hiểu rằng, trưởng nhóm không nhất thiết phải con trai mà có thể là con gái. Chỉ cần bạn nhóm trưởng được bầu ra có khả năng, trách nhiệm và cùng các thành viên trong nhóm hoàn thành tốt nhiệm vụ và học tập tốt. Vì vậy, nên bầu những bạn có năng lực, không nên phân biệt gái hay trai.

b. Trong cuộc họp bàn về kế hoạch gây quỹ lớp, khi các bạn nữ phát biểu ý kiến, Tuấn nhún vai “Ôi dào, bọn con gái biết gì mà phát biểu kia chứ!”.

=> Em sẽ nói cho Tuấn hiểu giới tính là nam hay nữ thì đều có quyền phát biểu ý kiến như nhau. Miễn sao đó là những ý kiến hay, có tinh thần xây dựng và phát triển.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021