Em hãy cho biết các mốc thời gian và địa danh sau liên quan đến những sự kiện nào của đất nước ta?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Em hãy cho biết các mốc thời gian và địa danh sau liên quan đến những sự kiện nào của đất nước ta?

a. Ngày 2 tháng 9 năm 1945

b. Ngày 7 tháng 5 năm 1954

c. Ngày 30 tháng 4 năm 1975

d. Sông Bạch Đằng

đ. Bến Nhà Rồng

e. Cây đa Tân Trào

Bài làm:

a. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 - Ngày Quốc khánh Việt Nam

b. Ngày 7 tháng 5 năm 1954 - Ngày chiến thắng Điện biên phủ

c. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 - Ngày giải phóng miền Nam

d. Sông Bạch Đằng - Chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền

đ. Bến Nhà Rồng - Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam

e. Cây đa Tân Trào - Biểu tượng cách mạng của Thủ đô khu giải phóng.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021