Em sẽ làm gì để thể hiện tình yêu quê hương?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Em sẽ làm gì để thể hiện tình yêu quê hương?

Bài làm:

Để thể hiện tình yêu quê hương, em sẽ:

  • Cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành một công dân tốt trong xã hội
  • Giữ gìn và bảo vệ những truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương, đất nước.
  • Vệ sinh khu phố mình đang ở cũng như xung quanh, hạn chế thả rác bừa bãi
  • Tuyên truyền việc tốt để các bạn nhỏ và mọi người thể hiện tình yêu quê hương đất nước.....
  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021