Em hãy vẽ một bức tranh về đất nước hoặc con người Việt Nam

  • 2 Đánh giá

Câu 4: Em hãy vẽ một bức tranh về đất nước hoặc con người Việt Nam

Bài làm:

Bức tranh về đất nước, con người Việt Nam là:

Một vùng quê miền ven biển

  • 105 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021