Trong những việc sau việc nào cần đến Ủy ban nhân dân xã (phường) để giải quyết?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trong những việc sau việc nào cần đến Ủy ban nhân dân xã (phường) để giải quyết?

a. Đăng kí tạm trú cho khách ở lại qua đêm.

b. Cấp giấy khai sinh cho em bé.

c. Xác nhận hộ khẩu để đi học, đi làm, ...

d. Tổ chức các đợt tiêm vác – xin phòng bệnh cho trẻ em.

đ. Tổ chức giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

e. Xây dựng trường học, điểm vui chơi cho trẻ em, trạm ý tế, ...

g. Mừng thọ người già.

h. Tổng vệ sinh làng xóm, phố phường.

i. Tổ chức các hoạt động khuyến học (khen thưởng học sinh giỏi, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, …)

Bài làm:

Những việc cần đến Ủy ban nhân dân xã (phường) để giải quyết là:

b. Cấp giấy khai sinh cho em bé.

c. Xác nhận hộ khẩu để đi học, đi làm, ...

đ. Tổ chức giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

e. Xây dựng trường học, điểm vui chơi cho trẻ em, trạm ý tế, ...

i. Tổ chức các hoạt động khuyến học (khen thưởng học sinh giỏi, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, …)

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021