Hãy kể một việc làm của Liên hợp quốc mang lại lợi ích cho trẻ em

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Hãy kể một việc làm của Liên hợp quốc mang lại lợi ích cho trẻ em

Bài làm:

Việc làm của Liên hợp quốc mang lại lợi ích cho trẻ em:

Ngày 20/11/1989, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Công ước quốc tế về quyền trẻ em. Việt Nam là nước thứ hai trên thế giới và nước đầu tiên ở châu Á phê chuẩn Công ước vào ngày 20/2/1990.

Như vậy, việc Liên hợp quốc đã soạn thảo và thông qua Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em cũng đã thể hiện sự quan tâm của cộng đồng quốc tế với trẻ em và là điều kiện cần thiết giúp cho trẻ em được phát triển đầy đủ và toàn diện

  • 256 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021