Những trường hợp nào dưới đây là biểu hiện của người có ý chí?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Những trường hợp nào dưới đây là biểu hiện của người có ý chí?

a. Nguyễn Ngọc Ký bị liệt cả hai tay, phải dùng chân để viết mà vẫn học giỏi.

b. Dù phải trèo đèo, lội suối, vượt đường xa để đến trường nhưng Mai vẫn đi học đều.

c. Vụ lúa này nhà bạn Phương mất mùa nên có khó khăn, Phương liền bỏ học.

d. Chữ bạn Hiếu rất xấu nhưng hai năm kiên trì rèn luyện, nay Hiếu viết vừa đẹp, vừa nhanh.

Bài làm:

Những trường hợp biểu hiện của người có ý chí là:

a. Nguyễn Ngọc Ký bị liệt cả hai tay, phải dùng chân để viết mà vẫn học giỏi.

b. Dù phải trèo đèo, lội suối, vượt đường xa để đến trường nhưng Mai vẫn đi học đều.

d. Chữ bạn Hiếu rất xấu nhưng hai năm kiên trì rèn luyện, nay Hiếu viết vừa đẹp, vừa nhanh.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021